Lions Appelthorn

De club is 19 mei 1976 opgericht en tijdens de zogenaamde “charternight” werd op  16 oktober 1976 het “charter” verkregen en hoort de club bij  district 110BZ van Lions Nederland. Zij was de tweede Apeldoornse Lions Club en is met zo’n 25 mannen met heel verschillende achtergronden op een, voor Lions begrippen, originele manier begonnen aan een langjarig bestaan. Sinds 2014 zijn ook vrouwen lid geworden van Appelthorn. De club heeft een bestuur en meerdere commissies en functies, zoals een activiteitencommissie, programmacommissie en een ledenwerfcommissie.

De Club komt tweemaal per maand bij elkaar, de tweede woensdag van de maand ontmoet men elkaar in een eetbijeenkomst en de vierde woensdag kan een bedrijfsbezoek gepland zijn of een spreker uitgenodigd worden.

 

Activiteiten.

De keuze van de club voor een activiteit of betrokkenheid voor “het goede doel” werd veelal bepaald door de mogelijkheid van doe- activiteiten. Het uitsluitend organiseren van “fundraising” via sponsors of simpelweg door een verhoging van de kosten van eigen bijeenkomsten van de club heeft nooit de voorkeur gehad.

Door de jaren heen heeft de Club het initiatief genomen of is betrokken geweest bij de volgende acties / projecten :

 • Koek- en zopie bij de jaarlijkse Dauwtraptocht van de NAC op Hemelvaartsdag.
 • Wekelijks vervoer van mensen met beperking naar manege voor paardrijden.
 • Begeleiding gehandicapten naar Concerten in Enschede.
 • Het organiseren van stageplaatsen voor jongeren in het bedrijfsleven
 • Ontvangst en huisvesting jongenskoor “de Nachtegalen” uit Polen.
 • Fysieke bijdrage aan  crisis / alarm oefening St. Groot-Schuilenburg,
 • Organisatie jaarlijks Symposium voor leerlingen van VWO-5 scholen.
 • Initiatief en organisatie van jaarlijkse wedstrijd Nationale  Lions Klootschietkampioenschap.
 • Aktie verhuizing bedrijfsinventaris van TH groothandel.
 • Aktie hulp bij verbouw en inrichting Hospice.
 • Jaarlijks één project van NL doet.
 • Mede organisatie van basisschoolleerlingen naar museum “Króller - Múller” in het park de Hoge Veluwe Hoenderloo.

Naast voormelde eigen acties en initiatieven is er ook samengewerkt met de Lions Club Apeldoorn en via Interservice ook met één of meerdere van de andere tien serviceorganisaties in Apeldoorn. Met verschillende acties is de Lions Club actief betrokken bij het maatschappelijk, culturele en sociale welzijn van de samenleving en geeft daarmee invulling aan haar motto : We Serve.

 

Lions Club Appelthorn

 

=============================================================================================================================================================

 

Stichting Appelthorn

Stichting Appelthorn stelt zich ten doel het organiseren van cultuur- en natuureducatie in de regio Apeldoorn in het bijzonder voor de jeugd. Voor een uitgebreide beschrijving van de doelstelling wordt verwezen naar het beleidsplan. Als gevolg van het Covid19 virus heeft het afgelopen jaar Stichting Appelthorn het bezoek van scholieren aan het Kröller-Müller Museum niet kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben in 2022 de eerste scholieren met ondersteuning van Stichting Appelthorn het museum weer kunnen bezoeken.

 

Beleidsplan Stichting Appelthorn

Jaarverslag Stichting Appelthorn 2021

 

=============================================================================================================================================================

 

Interservice Apeldoorn

Lions Appelthorn is ook lid van de samenwerkende serviceclubs in Apeldoorn genaamd Interservice Apeldoorn.

Meer informatie hierover is te vinden op www.interserviceapeldoorn.nl.

 

=============================================================================================================================================================