27/09/2023

In memoriam Fred Huijzer.

Na een ziekbed van enkele maanden overleed Fred Huijzer 15 juli j.l. op 80-jarige leeftijd.

Fred is ruim 44 jaar Lions lid geweest. Met een transfer van de Lions Club Gouda – Reeuwijk kwam hij in 1987 bij Appelthorn door een volgende stap in zijn carrière en verhuizing naar Apeldoorn. Vanaf het begin was hij een zeer betrokken en actief lid en heeft, als lid van het bestuur en door deelname aan verschillende commissies, veel bijgedragen aan de ontwikkeling van Appelthorn. In het jaar 1991-1992 was hij President van onze Club en in dat jaar kon Appelthorn zelfs de komst van vijf nieuwe leden verwelkomen. Na zijn pensionering bleven zijn aandacht en activiteiten van de Lions volop doorgaan. Zo heeft Fred in 2018 het volledige papieren archief van Appelthorn, opgeslagen bij het Gemeentelijk Archief, gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt voor alle leden. Door zijn contactuele eigenschappen en met iedereen te willen praten laat hij een lege plaats achter in Appelthorn en zullen we hem node missen.

We wensen Mary en haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Namens het Bestuur van Appelthorn, Cees Kielstra.